twitter1facebookkaart wihtdicon

Suggesties voor een attractie insturen

Heb je een leuke suggestie voor een attractie die niet mag ontbreken in onze database?

Bijvoorbeeld een leuk restaurant waar je lekker kunt eten, een bijzonder museum of attractie, leuke wandelroute of fietsroute.

Klik dan hier en stuur dan hier de informatie op.

Vul bij e-mailadres uw eigen e-mailadres in, dan kunnen we u op de hoogte houden van uw suggestie.

Vul bij de omschrijving de informatie in over de attractie.

De inzending wordt vervolgens door ons gecheckt en toegevoegd aan de database op de juiste plek.

Yerseke moer en Kapelse moer

In Omgeving Getagd in Zeeland 95 downloads

Yerseke moer en Kapelse moer

Foto: laatzeelandzien.nl

De Yerseke Moer is een veenweidegebied in de Nederlandse provincie Zeeland op Zuid-Beveland, tussen Yerseke, Wemeldinge en Kapelle. Het gebied van 484 hectare, ten oosten van het Kanaal door Zuid-Beveland, is in het bezit van de Stichting Het Zeeuwse Landschap.

Het is een voormalig schorrencomplex, dat zo'n 1000 jaar geleden door een ringdijk van de zee werd afgesloten. Het bestaat uit weilanden met hoogteverschillen. Toch is de oorspronkelijke structuur van het schorrencomplex nog te herkennen. De weilanden liggen op zanderige kreekruggen en lagere komgrond. Bovenop ligt een dunne kleilaag die op een dikke veenlaag ligt. De grotere kreken zijn vóór de bedijking samen met de aangrenzende oeverwallen omgevormd tot brede kreekruggen. Op deze grote kreekruggen en in de vroegere beddingen zijn vaak wegen aangelegd. De aangrenzende hoge oeverwallen zijn vaak als landbouwakkers in gebruik genomen. In de laaggelegen kommen was alleen weideland mogelijk, vooral door de aanwezigheid van een zoute veenlaag in de ondergrond.

Yerseke Moer

In de Middeleeuwen is dit veen op grote schaal weggegraven ten behoeve van de zoutwinning: de zogenaamde moernering. Hierdoor ontstond een typerend reliëf, dat vroeger algemeen in het Zeeuwse "oudland" te vinden was. Aan de vroegere zoutwinning, de moernering, heeft de Yerseke Moer haar naam te danken. Door de grote variatie aan bodemfactoren en de lokaal optredende zoute kwel zijn wel tien verschillende vegetatietypen te onderscheiden: zoete en zilte graslanden en ook pioneergemeenschappen. In het gebied is dwars door de weilanden een wandelroute uitgezet die, gedurende een deel van het jaar, vrij toegankelijk is.

hetzeeuwselandschap.nl 

De Kapelse Moer vormt samen met de aan de andere kant van het kanaal door Zuid-Beveland gelegen Yerseke moer een authentiek laaggelegen stuk oudland. Het is een holbollig met greppeltjes doorsneden mozaieklandschap van akkertjes, weilandjes, kleinschalige bosjes en struweel. Het staat onder invloed van zoutwaterkwel vanuit het kanaal en kent daardoor een heel specifieke flora.

Voor vogels is de Kapelse Moer in het voorjaar belangrijk voor weidevogels als grutto en kievit. Daarnaast broeden er typische boerenlandsoorten als veldleeuwerik, gele kwikstaart en graspieper. In herfst en winter is het van groot belang voor soms vele duizenden grauwe, kol- en rietganzen en brandganzen. Dan jagen er slechtvalk en smelleken.
Botanisch is het gebied erg waardevol door zijn vele "zilte" planten.

Postweg

4675 RB Yerseke

JSW CRM is gemaakt door JS Webdesign